பட்ஜட் 2008 - 2009

NEW UPDATES @ BROKERAGE REPORTS

சம்பளதாரர்களுக்கு பயன்மிக்க பட்ஜட்.

ஆண்களுக்கு வரி விலக்கிற்கான வருமான அளவு 1,10,000 ரூபாயிலிருந்து 1,50,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

பெண்களுக்கு வரி விலக்கிற்கான வருமான அளவு 1,45,000 ரூபாயிலிருந்து 1,80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மூத்த குடிமகன்களுக்கு வரி விலக்கிற்கான வருமான அளவு 1,95,000 ரூபாயிலிருந்து 2,25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஷார்ட் டெர்ம் கேபிடல் கெயின் டாக்ஸ் அதிகரிப்பு

ஷார்ட் டெர்ம் கேபிடல் கெயின் டாக்ஸ் 10% ல் இருந்து 15% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கால் முதலீடை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டாலும். இது பண புழக்கத்தை குறைத்து பங்குசந்தையில் பின்னடைவையே ஏற்படுத்தும்.

60000 கோடி கடன் தள்ளுபடி
யார் அப்பன் வீட்டு பணம்யா????

விரிவான மற்ற செய்திகள் பட்ஜெட்1, பட்ஜெட்2, பட்ஜெட்3

Posted in Labels: |

என்ன நடக்குது பங்குசந்தையில!?!?

என்ன நடக்குது பங்குசந்தையில!?!?

படம் பெருசா தெரிய படத்தின் மேல் க்ளிக்கவும்!
Posted in Labels: |