பொன்மொழி1

பங்குசந்தை என்பது பணம் பண்ண வேண்டிய இடமே அன்றி தேவையில்லாமல் ரிஸ்குகளை எடுக்கும் இடம் அல்ல.


வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருங்கள். குறைவாக ட்ரேட் செய்யுங்கள்.


Market is a place where to make money not for taking unnecessary risk / thrills. Trade less.

Posted in Labels: |